Huisreglement

1. Inschrijving

Ik vraag u om bij inschrijving de volgende bewijzen mee te nemen:
• Geldig identiteitsbewijs
• Geldig verzekeringsbewijs ziektekostenverzekeraar

2. Waarvoor kunt u in mijn tandprothetische praktijk terecht?

• Advies/informatie
• Aanmeten van een nieuwe prothese
• Een gedeeltelijk kunstgebit (partiële prothese/frame prothese)
• Een prothese op implantaten
• Passend maken van een prothese (rebasing)
• Reparatie van een prothese
• Beoordelen van een prothese
• Nazorg

3. Behandelplan

Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u de prothese in uw mond geplaatst krijgt, werk ik zelf aan uw nieuwe prothese. Tijdens de behandelingen bespreek ik samen met u, uw persoonlijke wensen. Na een aantal bezoeken beoordeel ik samen met u de proefprothese, dat speciaal voor u in was is gemaakt. Veranderingen zijn in dit stadium nog mogelijk. Zodra u het samen met mij eens bent over uw proefprothese, maak ik de prothese definitief en plaats ik het in uw mond.

4. Gezondheid

Bij het eerste consult vraag ik ook naar uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke invloeden op het behandelplan.

5. Privacy

Zoals in de gezondheidzorg gebruikelijk is, heb ik ook voor mijn patiëntenadministratie een privacyregeling. Dat houdt in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat ik derden alleen met uw toestemming uw gegevens mag verstrekken. klik hier voor onze privacy- & cookieverklaring.

6. Wijzigingen doorgeven

Mochten uw persoonlijke gegevens of uw verzekeringsgegevens veranderen wil ik u vragen mij hier zo spoedig mogelijk over te informeren, zodat ik het in mijn bestand kan aanpassen. Dit geldt ook in het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid.

7. Vergoeding

Als tandprotheticus ben ik door mijn wettige status een contractant van de meeste ziektekostenverzekeraars. De prothese zit dan voor 75% in de basisverzekering.

8. Annulering

Afspraken kunnen slechts tot 24 uur voor de aanvang van een consult of behandeling door de patiënt worden geannuleerd. Blijft tijdige annulering achterwege, dan ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

9. Reparaties

Als zich tijdens de openingsuren van mijn praktijk een spoedgeval voordoet dan kan ik meestal die dag ruimte maken om u te helpen. Reparaties voor 10.00 uur gebracht, zijn dezelfde dag klaar.

10. Openingstijden

Maandag 09.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 09.00 tot 15.00 uur
Woensdag 09.00 tot 11.30 uur (uitsluitend voor reparaties)
Donderdag 09.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 15.00 uur

Behandelingen uitsluitend op afspraak

 
Heeft u vragen? Klik hier voor het contactformulier.