Wat is een tandprothethicus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten, vervaardigen en aanpassen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.
Een specialist met vast omschreven taken die doorverwijst naar andere specialisten zoals tandarts, kaakchirurg, huisarts. Het beroep tandprotheticus is sinds 1989 wettelijk beschermd. De taak van de tandprotheticus richt zich in het bijzonder op de volledige boven- en/of onderprothese. Op verwijzing van tandarts/kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals: frameprotheses, partiële kunstharsprothese, overkappingsprothese, prothese op implantaten of immediaatprothese.

Wat doe ik als tandprotheticus voor u?

Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u de prothese in uw mond geplaatst krijgt, werk ik zelf aan uw nieuwe prothese. Tijdens de behandelingen bespreek ik samen met u, uw persoonlijke wensen. Na een aantal bezoeken beoordeel ik samen met u de proefprothese, dat speciaal voor u in was is gemaakt. Veranderingen zijn in dit stadium nog mogelijk. Zodra u het samen met mij eens bent over uw proefprothese, maak ik de prothese definitief en plaats ik het in uw mond.

U kunt bij mij terecht voor:

• Advies/informatie
• Aanmeten van een nieuwe prothese
• Een gedeeltelijk prothese (partiële prothese/frame prothese)
• Een prothese op implantaten
• Passend maken van een prothese (rebasing)
• Reparaties van prothese
  (voor 10:00 gebracht, dezelfde dag klaar)
• Beoordelen van een prothese
• Nazorg
• Recall

Heeft u vragen voor uw specifieke situatie? Klik hier voor het contactformulier.

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Tandprothetische Praktijk Kienen Kunstgebitten te Zoetermeer gevestigd aan Belvedèrebos 1b, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:
• Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten.
• Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.