Hoe is de vergoeding geregeld?

Als tandprotheticus ben ik door mijn wettige status een contractant van de meesteziektekosten-verzekeraars. De prothese zit dan voor 75% in de basisverzekering. Door mijn lidmaatschap bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), onderwerp ik mij vrijwillig aan de beroepscodex en het klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.
De ONT (www.ont.nl) ziet toe op de professionaliteit van haar leden en de kwaliteit van hun werk.

Daarnaast zijn wij ISO-9001-gecertificeerd via Roozeboom consulting.

Klik hier voor de Maximale Tarieven Honorarium 2023
Klik hier voor de Maximale Tarieven Tandtechniek 2023
Klik hier voor een overzicht van de aanvullende tandartsverzekeringen en vergoedingen

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico voor iedere inwoner (in 2023 is dat € 385,00) en kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Een volledige prothese en een prothese op implantaten kent een vergoeding van uit de basisverzekering. Voor een klikgebit moet u dit jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. Voor reparaties is dat 10% en voor een gewone prothese 25%. Wij snappen dat dit erg verwarrend is. Wij raden u dan ook met klem aan altijd een begroting op te vragen bij uw tandprotheticus en deze voor te leggen aan uw zorgverzekeraar, zodat zij voor u op papier kunnen zetten wat uw uiteindelijke kosten zijn. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan!

Heeft u vragen over vergoedingen voor uw specifieke situatie? Klik hier voor het contactformulier.