Hoe is de vergoeding geregeld?

Als tandprotheticus ben ik door mijn wettige status een contractant van de meesteziektekosten-verzekeraars. De prothese zit dan voor 75% in de basisverzekering. Door mijn lidmaatschap bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), onderwerp ik mij vrijwillig aan de beroepscodex en het klachtenreglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.
De ONT (www.ont.nl) ziet toe op de professionaliteit van haar leden en de kwaliteit van hun werk.

Daarnaast zijn wij ISO-9001-gecertificeerd via Roozeboom consulting.

Materiaal- en Techniekkosten
  (overige tarieven op aanvraag)
 
Heeft u vragen over vergoedingen voor uw specifieke situatie? Klik hier voor het contactformulier.